REGULAMIN

Regulamin uczestnictwa w zajęciach CT STEP DANCE

 1. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z zaakceptowaniem poniższego regulaminu.
 2. Opłata za zajęcia regulowana jest do 10-każdego miesiąca.
 3. W przypadku braku opłaty po terminie kursant nie będzie mógł uczestniczyć w pozostałych zajęciach.
 4. Opłaty za zajęcia są dokonywane jednorazowo,miesięcznie lub kwartalnie u prowadzącego zajęcia lub na konto. Na niektóre zajęcia obowiązują karnety.
 5. Karnety na zajęcia opłacamy na pierwszym spotkaniu.
 6. Karnet 4 wejścia ważny przez 4 tyg od momentu zakupu.
 7. Karnet 8 wejść ważny 5 tyg od momentu zakupu.
 8. Opłata miesięczne może być zmniejszona o połowę ,tylko w przypadku nieobecności kursanta na przynajmniej połowie zajęć w miesiącu. Nie dotyczy karnetów. Ten fakt należy zgłosić wcześniej.
 9. W grupach turniejowych(sportowych) nie obowiązują odliczenia.
 10. CT Step Dance zastrzega sobie prawo rozwiązania grupy w przypadku zbyt małej ilości uczestników.
 11. W takim przypadku kwota za pozostałe zajęcia zostanie zwrócona.
 12. Zniżka dla rodzin-minus 10 zł od każdej osoby.
 13. W przypadku nieobecności instruktora, zajęcia ma prawo poprowadzić instruktor wyznaczony przez CT Step Dance.
 14. Na sali obowiązuje zmienne obuwie.
 15. Za szkody wyrządzone przez niepełnoletniego uczestnika zajęć odpowiedzialność ponoszą jego prawni opiekunowie.
 16. CT Step Dance nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na sali lub w szatni.
 17. Wideofilmowanie i robienie zdjęć bez zgody prowadzącego zabronione.

 

Umowę i oświadczenie należy wydrukować, podpisać, zlożyć do prowadzącego zajęcia. Umowa jest podstawa do uczestnictwa w zajęciach.

 Umowa uczestnictwa Step Dance 20172018 (1)